Wednesday, April 26, 2017

Ernest Hemingway నవల The Old Man and The Sea సంక్షిప్తంగా (పన్నెండవ భాగం)ఈ చేప తో నేను ఎంతసేపటి నుంచి వేగుతున్నాను.నా ఈ స్థానం లో ఆ గొప్ప ఆటగాడు DiMaggio గనక ఉంటే ఎలా ఉంటుంది...అయితే ఒకటి..తను నాకంటే వయసు లో చిన్న ఇంకా బలశాలి.అది ఒప్పుకోవలసిందే.అతని తండ్రి కూడా ఒక జాలరి యే.బేస్ బాల్ ఆట లో అతనికి ఓ సారి ఎముక జాలు సంభవించింది గదా...ఆ నొప్పి ..నా చెయ్యి కి కలిగినంత నొప్పి అంత ఉంటుందా...?దాని సంగతి అయితే నాకు తెలియదు.నాకు ఎప్పుడూ అలా జరగలేదు గనక.

సూర్యుడు అస్తమించడానికి తయారు గా ఉన్నాడు.ఏమైనా తాను గుండె నిబ్బరం కోల్పోరాదు.అన్నట్లు ఓసారి కాసాబ్లాంకా అనే ఊరి లో ఓ మద్య శాల లో ఒక నీగ్రో తో తాను బలపరీక్ష కి నిలువ వలసి వచ్చింది.తను సియొన్ ఫ్యుగోస్ నుంచి వచ్చిన వాడు.మంచి బలశాలి.టేబుల్ మీద ఇద్దరూ చేతులు ఆంచి  ఒక రి చెయ్యి ని ఇంకొకరు కిందకి వంచే పోటీ అది.అది అంత తొందరగా పూర్తవ్వలేదు.రమారమి ఒకటిన్నర రోజు పట్టింది.తుది ఫలితం తేలడానికి.కిరోసిన్ దీప కాంతి లో కూడా అది సాగింది.ప్రతి నాలుగు గంటలకి రెఫెరి మారడం ఒకటి.ఆ నీగ్రో వ్యక్తి కి తనకి గోళ్ళ దగ్గర రక్తం వచ్చినా ఎవరూ తగ్గలా.జనాలు బెట్లు కట్టడం ఒకటి.ఇది ఎంతకి తెగేలా లేదు.మేము పనికి పోవలా లేదా అని చూసే కార్మికులు అనుకోవడం..మొత్తానికి ఆ పోటి లో విజేత గా తనే నిలిచాడు.

తను అప్పుడు ఇప్పటి ముసలి వ్యక్తి కాదుగా...శాంటియాగో ద చాంపియన్..!ఆ దగ్గరనించి అందరూ తనని చాంపియన్ అని పిలిచేవారు.మళ్ళీ వసంత కాలం లో జరిగిన పోటీ లో సైతం తనే గెలిచాడు.ఆ తర్వాత మరి కొన్నిట్లో గెలిచిన పిమ్మట వాటిని మానేశాడు.తాను నిజంగా తల్చుకుంటే ఎవరినైనా ఓడించగలననే నమ్మకం అతనికి అలా ఏర్పడింది.అయితే ఒకటి..ఎడమ చెయ్యి ఉందే..అది అప్పుడు కూడా తనకి చేయిచ్చేది.నమ్మడానికి లేదు.

సరే..మొత్తానికి ఈ రాత్రి ఏమి వింత జరగనున్నదో...చేతి వేళ్ళు  బిగుసుకు పోవడం అనేది మాత్రం జరగకూడదు.అంతలోనే మియామి వేపు వెళ్ళేదనుకుంటా...విమానం కొద్దిగా కిందనుంచే శబ్దం చేస్కుంటూ వెళ్ళింది..తన తల మీద నుంచి.దాని నీడ ఆ ఎగిరే చేపల మీద సైతం పడింది.వీపు కి ఉన్న ఆ గేలపు తాడు ని అలాగే వెనక్కి పెట్టుకొని అల్లంత దూరం చూడాలని ప్రయత్నించాడు.పడవ కింద ఆ పెద్ద చేప కదిలిన చప్పుడు అయింది.పడవ కూడా మెల్లిగా ముందుకు కదులుతున్నది.

మళ్ళీ చూడటం కుదరదేమో అన్నంత ఇదిగా ..ఆ విమానాన్ని అలాగే కనుమరుగయ్యేదాకా చూస్తూన్నాడు ముసలాయన.నిజంగా విమానం కూడా వింత అయినదే.దానిలోనుంచి చూస్తే సముద్రం ఎలా అగుపిస్తుందో..ఇంకా కొద్దిగా కింది నుంచి వెళితే ..ఆ ఎగిరే చేపలు ఇంకా మిగతావి కూడా నీళ్ళలో కనబడతాయి.ఓసారి తను ఎత్తైన బోటు లో వచ్చినపుడు..డాల్ఫిన్ ..దాని వొంటి మీద చారలు మచ్చలు తో పచ్చగా కనిపించింది.అవి గుంపులు గా ఈదుతూ ఉంటాయి.
ఇక చీకటి పడింది అనగా ,అప్పటికే తాను వేసిన మరో గేలానికి డాల్ఫిన్ వచ్చి చిక్కింది.ఆ సర్గూసా చెత్త సముద్రం మీద తేలుతూ ఒక ద్వీపం మాదిరి గా ఉంది.సరిగ్గా పడవ దాని దగ్గరకి రాగానే ఈ డాల్ఫిన్ చిక్కింది.ముందు అది గాలి లో ఎగరడం చూశాడు.మిణుకుమనే కాంతి లో తళుక్కుమని తోచింది.కాసేపు తీవ్రంగా పెనుగులాడింది.మళ్ళీ మళ్ళీ కొట్టుకోసాగింది.ముసలాయన దానికి దగ్గరకి వంగి గేలపు తాడుకి మరింత చిక్కేలా డాల్ఫిన్  వొంటి మీద కొట్టాడు.కింద ఉన్నదే ఆ పెద్ద చేప గేలపు తాడు ..దాన్ని జాగ్రత్తగా అటు ఇటూ మార్చుకున్నాడు.. ఉన్నట్లుండి..ఓ పక్కగా ఒరిగినట్లు అయింది తాడు..! " దీనికి ఎంతకీ బుద్ది రాదు...సరే..ఈ రాత్రికి చికాకు చెయ్యకుండా మంచి గా ఉండు..నేను కూడా మంచి గా ఉంటా..." అన్నాడు గట్టిగా.

డాల్ఫిన్ ని ఇపుడు కాదు గాని రేపు పొద్దుట పూట చీల్చి తింటా.సత్తువ వస్తుంది కాబట్టి ఇంకా ముందుకైనా సాగిపోవచ్చు.ఇక ఈ చేప ఉందే..దాన్ని ఇపుడేం అనకూడదు..అదలాగే లోపల ఉండనీ.సూర్యాస్తమయ సమయం లో చేపలు చికాకు గా ఉంటాయి. మనకీ మంచిది కాదు.అప్పుడు బోనిటో చేప ముక్కల్ని తిన్నాడు గదా..అయితే ఈ డాల్ఫిన్ మాంసాన్ని తినడం అంత ఈజీ కాదు.ఇది కొంత గట్టి గా ఉంటుంది.సరే..ఏది మాత్రం ఈజీలే..!

" చేపా..ఇపుడు..నీకు ఎలా ఉంది..?నాకయితే పొద్దుటికి తిండి దొరికింది.నా ఎడమ చెయ్యి సైతం బాగయింది.నీకు అనిపిస్తే ..పడవని తోసేయ్.." ముసలాయాన బిగ్గరగా నే అడిగాడు.

వీపు మీద అటూ ఇటూ మార్చుకుంటున్న ఆ గేలపు తాడు తన బలాన్ని పరీక్ష చేస్తున్నట్లు ఉంది.నమ్మేదానికి లేదు.నొప్పి కూడా అనిపిస్తోంది.దీనికంటే చికాకు యవ్వారాలే చూశాను..ఇప్పుడు నా కాళ్ళు బాగానే ఉన్నాయి..ఎడమ చెయ్యి కూడా ఫరవాలేదు.చేపది అయితే పై చెయ్యి కాదు.అలా సర్ది చెప్పుకున్నాడు.

సెప్టెంబర్ నెల ..తొందరగా చీకటి పడింది.పడవ మీదే ఆనుకొని ఆకాశం వైపు చూడసాగాడు.నక్షత్రాలు కొన్ని బయటకి వచ్చాయి.కాసేపటిలో మిగతావి అన్నీ వచ్చేస్తాయి.అవి తనకి దూరపు మిత్రులు వంటివి.ఆ చేప కూడా అంతే.ఆ..ఇలాంటి చేప గురుంచి విన్నదీ కన్నదీ లేదు.దీని ని సమ్హరించవలసిందే.సంతోషం..ఏ ఆకాశం లోని చుక్కలనో తెంపుకు వచ్చే పనిని భగవంతుడు మనిషికి పెట్టలేదు.ఒకసారి ఊహించు..ప్రతి రోజూ మనిషి ఓ చంద్రుడినో...సూర్యుడి నో వేటాడాలి అని విధి నిర్ణయించినట్లయితే ..ఆ పని ఎంత నరక యాతన గా ఉంటుంది.అదృష్టం..అలాంటి కష్టం మనిషికి ఇవ్వబడలేదు.అలా పరి పరి విధాలా అనుకొంటూన్నాడు ముసలాయన..! (సశేసం)  Murthy Kvvs   

Tuesday, April 18, 2017

Ernest Hemingway నవల The Old man and the Sea సంక్షిప్తంగా...(పదకొండవ భాగం)గేలపు తాడు స్థిరంగా,మెల్లగా ఇంకా నీళ్ళ లోకి దిగుతున్నది.చేప లోపల బెదురుతున్నట్లు తోచడం లేదు.ముసలాయన తన రెండు చేతుల తో చేతనైనంత మేరకు తాడు ని సంభాళించుతున్నాడు.చాతుర్యం తో దాని పై వత్తిడి తేవడానికి ప్రయత్నిస్తున్నాడు.మరీ ఒకేసారి తీవ్రంగా వెళ్ళినా దాని తాకిడిని తట్టుకోవడం కష్టం.తాడు తెగే అవకాశమూ ఉంది.

అది చాలా పెద్ద చేప.దాన్ని అనునయిస్తూ పట్టాలి.దాని బలం ఏమిటో దానికి తెలియకుండా చేసి బందించాలి అంతే..!అది గాని తాడో పేడో అని పైకి లెగిస్తే తట్టుకోవడం ఎవరి తరం..?నేనే గనక ఆ చేప స్థానం లో ఉంటే నాశక్తిని అంతటిని ఇప్పుడే ఉపయోగించేవాడిని.దేవుడా..కృతజ్ఞతలు.మా మనుషులకి ఇచ్చినన్ని తెలివితేటలు వాటికి ఇవ్వనందుకు..!

ముసలాయన ఇలాంటి పెద్ద చేపల్ని చూడని వాడేమీ కాదు.ఇంతకన్నా బరువు ఉన్న చేపల్ని సైతం పట్టిన రోజులు ఉన్నాయి.అయితే కూడా ఎవరో ఒకరు ఉండేవారు.ఇప్పుడేమో ఒంటరి గా ఉన్నాడు.కనుచూపు మేర లో భూమి కూడా కానరావడం లేదు.తన ఎడం చేతి వేళ్ళు ఇంకా మొరాయిస్తూనే ఉన్నాయి.ఇది గనక సర్దుకుంటే ,కుడి చేతికి ఆసరా గా ఉంటుంది.ఆ చేప,ఈ రెండు చేతులు తోబుట్టువులు వంటివి.ఏదీ మొరాయించడానికి లేదు.అంతే.

చేప కదలిక తగ్గింది.అయితే ఎందుకని ఇందాక అంత ఎత్తు ఎగిరింది..దాని రూపం చూపెట్టడానికా..?అయితే నా సంగతి ఏమిటో నేనూ చూపించాలి.గాయపడ్డ నా ఎడం చేతిని అది చూసి ఉంటుందా..? నేనే ఆ చేపని అయితే తీరు వేరు గా ఉండేది.ఇప్పుడు నా దగ్గర ఉన్నది ఏమిటి...నా ఆత్మశక్తి ఇంకా నా తెలివితేటలు..!

అలా యోచిస్తూ పడమ మీద ఉన్న చెక్కబల్ల మీద స్థిమితం గా కూర్చున్నాడు.ఓ వేపు శరీరం పెట్టే బాధని సహించుకుంటూనే..!...కింద చేప మళ్ళీ కదులుతున్న అనుభూతి కలుగుతున్నది.మెల్లగా ..పడవ కూడా కదులుతున్నది. తూర్పు నుంచి వీస్తున్న పవనాలు సముద్రం యొక్క అలల్ని కొద్దిగా పైకి లేపుతున్నాయి.

సరే..మధ్యానం కల్లా..ఎడమ చేతి వేళ్ళు కరుణించాయి.తెరుచుకున్నాయి ఎట్టకేలకు.హాయిగా తోచింది.ఓ చేప ..ఇహ నీకు ఇది దుర్వార్త యే సుమా అంటూ అరిచాడు.అలా అంటూనే తడుని భుజాల మీదినుంచి అనువు గా  జరుపుకున్నాడు.ఆ..ఇప్పుడు..బాగుంది.అయితే ఎడమ చెయ్యి నొప్పి అలానే ఉంది.దాని పట్టించుకోదలుచుకోలేదు.

నాకు మామూలు గా అయితే పెద్ద గా భక్తి అది లేదులే గాని..ఇపుడు చిన్న ప్రార్ధన చేసుకోవడం మేలు అనుకున్నాడు.రెండు రకాల ప్రార్ధనలు వచ్చు.అయితే అవి గుర్తుకు రాలేదు.ఒక వేగం తో ఉచ్చరించడం మొదలెట్టగానే అప్రయత్నంగా మిగతా ప్రార్ధన అంతా నోటికి రావడం ఆరంభమయింది." ఓ మేరీమాత ..ప్రభువు ని మా అందరి నిమిత్తము నీ గర్భములో   మోసిన తల్లీ ..నీవు స్త్రీలందరిలో అతి శ్రేష్టురాలవు.ఈ మృత్యు ఘడియల లో నిన్ను ప్రార్దించుచున్నాను. నన్ను సమ్రక్షించు..ఆ చేప ని మర్దించు.."
చివరి లో ఆ చేప విషయం చేర్చడం మంచిదని అలా చెప్పాడు.ఆ ప్రార్ధన చేసుకున్నాక మనసు కి హాయిగా తోచింది.అయితే శరీరం యొక్క బాధ అలానే ఉంది.కొద్దిగా పెరిగినట్లుగా కూడా అనిపించింది.పడవ చివరకి వెళ్ళి ఆ వొంపు మీద ఒరిగాడు.చక్కగా వచ్చేశాయి గదా ఎడమ చేతి వేళ్ళు..పనిచేస్తాయా లేదా అని చూసుకున్నాడు.గాలి ఓ వేపు వీస్తూనే ఉన్నా మరో వేపు ఎండ కూడా బాగానే ఉంది.

ఈ చేప ..రాత్రికి కూడా ఇలానే ఉంటే ..తానూ జాగారం చేయాలిసిందే.బాటిల్ లో నీళ్ళు దగ్గర పడుతున్నాయి.ఇంకో చిన్న చేపని అయినా తినాలిసిందే..లేకపోతే బలం ఉండదు.ఇప్పుడు చేప ఏమోగాని డాల్ఫిన్ మాత్రం దొరకవచ్చు.ఓ భాగాన్ని నరికి కొంత తింటాను.ఆ ఎగిరే చేపలు కనిపిస్తే బాగుండు..వాటిని కట్ చేయకుండానే తినేయవచ్చు.వాటిని పచ్చిగా తిన్నా బాగానే ఉంటాయి.సరే..ముందు శక్తిని కాపాడుకోవాలి.ప్రభువా...ఆ చేప అంత పెద్దదని తెలియలేదే ముందు..!

అది ఎంత గొప్పదైనా గానీ...నేను దాన్ని అంతమొందించుతాను.అది అన్యాయం కాదూ ..అనిపించింది.మనిషి ఏదైనా ఓర్చుకొని ఏదైనా చేయగలడు ..అది నిరూపించే తరుణం వచ్చింది.ఆ కుర్రాడికి చెప్పాను గదా..నేను ఒక వింత ముసలాణ్ణి అని. దాన్ని నిరూపించుకునే తరుణం ఇదే అనిపించింది.

కొన్ని వేల సార్లు శక్తిసామర్ధ్యాలు చాటుకున్నాడు.కాని దేనికి అదే వేరు వేరు గదా.అక్కడ ..ఆ చేప..ఇక్కడ..నేను..నిద్రపోతుంటాము..అప్పుడు కల లో సిమ్హాలు వస్తుంటాయి.అనట్లు ఆ సిమ్హాలే ఎందుకు రావాలి కలలో..ఏయ్ ముసలి వాడా..నీ ఆలోచనలు కట్టిపెట్టు.తనకి తనే సర్ది చెప్పుకున్నాడు.ముందు విశ్రాంతి తీసుకో కొద్దిగా.దాని పని లో అది ఉంది.నెమ్మది గా ఉండనీ.

మధ్యానం..పడవ మెల్లగా కదులుతున్నది.భుజం మీద ఉన్న తాడు ని సర్దుకున్నాడు.చేప పైననే ఈదుతోంది.దాని ఘనమైన మొప్పలు..తోక..అదీ బాగున్నది.అంత లోతు లో చేప ఎలా చూస్తుందో....దాని కళ్ళు కూడా పెద్ద గానే ఉన్నాయి..ఇంచుమించు గుర్రం కి ఉన్న కళ్ళు లా ఉన్నాయి.రాత్రిళ్ళు తనకి కూడా ఒక్కోసారి బాగా కనబడతాయి కళ్ళు.ఒక పిల్లి మాదిరిగా.

ఎడమ చేతి వేళ్ళు చలనం ఇపుడు బాగానే ఉంది.వాటికి కొద్దిగా బరువుని అలవాటు చేయాలనిపించి ..తాడు ని అటు ఇటు మార్చుకోవడం చేస్తున్నాడు.ఇంకా నువు అలసిపోకపోతే ఓ చేపా...నువు వింత ప్రాణివే.గట్టి గానే అరిచాడు ముసలాయన.అతను ఇంకొద్ది గా అలిసిపోయాడు.ఇతర విషయాలు ఆలోచించాలి అనిపించింది.ఇపుడు Yankees of Newyork జట్టు వాళ్ళు Tigers of Detroit వాళ్ళతో తలపడుతూ ఉండవచ్చు.

ఇది రెండవ రోజు.ఈ చేప ఎటూ తేల్చడం లేదు.అయితే తాను ఆత్మ విశ్వాసం కోల్పోకూడదు.నేను ఎవరి అభిమానిని..ఘనత వహించిన DiMaggio యొక్క అభిమానిని.ఎటువంటి ఆటగాడు అతను..ఒకసారి కాలికి ఎంతో పెద్ద గాయం అయినప్పటికీ ..ఆటని ముందుకు తీసుకుపోయాడు.అలాంటిది తనకి జరగకపోవచ్చును.కాని కోడిపందేలు జరుగుతున్నప్పుడు చూడు..ఒక పుంజు కి కన్ను పోవచ్చును..ఒక దానికి కాలు పోవచ్చును..ఎలా ఉంటుంది అది.ఏది అయినా బాధ బాధ యే గదా.పక్షులు గాని,మృగాలు గాని ..అవి జీవిస్తున్నంత ప్రమాదభరిత జీవితాన్ని మనిషి జీవిస్తున్నాడా..నిజం చెప్పాలంటే లేదనే చెప్పాలి..అయితే ఈ రాత్రి ...సముద్రం లో ఆ చేప తో..తను ఓ మృగం వలెనే పోరాడవలసిందే.. అనుకున్నాడు. (సశేషం) Murthy Kvvs

Friday, April 14, 2017

Ernest Hemingway నవల The Old Man and the Sea సంక్షిప్తంగా (పదవ భాగం)...ఆ గేలపు తాడు ఉంది కదా..కింద నీళ్ళ లో చేప ని పట్టుకుని ఉన్నది..దాన్ని తన ఎడమ భుజం మీదికి మార్చుకున్నాడు ముసలాయన.సముద్రపు నీళ్ళ లోకి వొంగి చేతిని కడుక్కున్నాడు.చేతిని అలాగే నీటి లో ఉంచాడు.ఆ చేతికి అయిన గాయం..దాని వల్ల అయిన రక్తపు చారికలు ..వాటినే చూస్తున్నాడు.పడవ ఇంకా నీళ్ళు మెల్లగా కదులుతున్నాయి.

ఇపుడు ఆ చేప కాస్త శాంతం గా ఉంది 'అనుకున్నాడు.చేతిని అలాగే నీళ్ళ లో ఉంచాలనిపించింది.అయితే ఆ మాయదారి చేపని నమ్మడానికి లేదు.ఉన్నట్లుండి మళ్ళీ ఓ పెద్ద కుదుపు ఇస్తే...! చేతిని సూర్యుని కాంతికి అడ్డంగా పెట్టాడు..ఆకాశం  వేపు కి  చూస్తూ..! కాసేపటి క్రితమే గదా..లోపలనుంచి ఆ చేప ఇచ్చిన కుదుపు కి ఎడమ చేతికి గాయం అయింది.దీన్ని జాగ్రత్త గా చూసుకోవాలి.దీని తోనే గా తాను పనిచేయవలసింది.

ఇప్పుడు ..చేతి గాయం కొంత ఆరింది.తాను తీసుకొచ్చిన ఆ చేపల్ని తీసి కొసుకుని తినాలనిపించింది.మోకాళ్ళ మీద వంగి తాళ్ళ చుట్టల కింద ఉన్న చేపల్లోనుంచి ఒకటి లాగాడు.దాన్ని ఆరు ముక్కలుగా కోశాడు కత్తి తో.ఆ తర్వాత కత్తి ని తన పంట్లాము కేసి తుడుసుకున్నాడు.మాంసాన్ని చక్కగా తీసి వాటి అస్థికల్ని సముద్రం లో పారేశాడు.మొత్తం అంతా తినగలనా లేదా అనుకుంటూనే ఓ ముక్కని కత్తి తో గుచ్చి తీసుకున్నాడు.భుజం మీద ఉన్న తాడు ..మరో వేపు చికాకుగా అనిపించింది.

తన గాయపడ్డ చేతి కేసి చూస్తూ అన్నాడు...ఇలా చికాకు చేస్తే ఒరిగేది ఏమీ ఉండదు.ఆ..ఏమి చెయ్యి రా బాబు..అని..!నీళ్ళ లోకి చూశాడు..తాడు ఒంపు గా కదిలింది..సరే...కోసిన ఈ చేప ముక్క ని తిను..బలం వస్తుంది..ముఖ్యంగా చేతికి.నీ తప్పు ఏం లేదు..చాలాసేపు ఉండాలిగా ఈ పని మీద .. అలా తనలో మాట్లాడుకుంటూనే ఉన్నాడు.ఒక ముక్క ని నోట్లో వేసుకున్నాడు..చిన్నగా నమిలాడు.ఫర్వాలేదు అనిపించింది.ఇంకా బాగా తినాలి.లోపలికి అంటా ఇంకాలి.ఉప్పు గాని,నిమ్మ తొన గాని ఉంటే మరీ బాగుండేది.

" ఏయ్ ఓ నా చెయ్యి...ఇదంతా నీకోసమే..నీకు శక్తి చేకూర్చడానికే.." అన్నాడు.చెయ్యి కొద్దిగా బిగుసుకున్నట్లు అయింది.మిగతా చేప ముక్కల్ని కూడా తినేశాడు.దాని చర్మాన్ని,పనికి రాని వాటిని నీళ్ళ లోకి ఊసేశాడు.ఇది బాగా రక్తం పట్టిన చేప.డాల్ఫిన్ బదులు ఇది దొరికింది.అదే మంచిదయింది.బలానికి చాలా మంచిది.కాస్తా ఉప్పూ అదీ ఉంటే భలే ఉండేది. మిగతా వి అలా ఉండనీ..ఎణ్దిపోతాయో,కుళ్ళిపోతాయో వాటి ఇష్టం.నాకయితే ఆకలి తీరింది.సముద్రం లోపలి చేప అది శబ్దం చేయడం లేదు.ఇంకొంచెం తింటే..!

" ఏయ్..నా చెయ్యి...మంచి గా ఉండు,నీ కోసమే ఇదంతా తినేది.."తన గాయపడ్డ చేతికి మళ్ళీ చెప్పాడు.ఎలాగో మొత్తానికి అన్ని ముక్కలు లాగించాడు.మంచి గా సదురుకుని చెయ్యిని పట్లాం కి తుడుచుకున్నాడు.ఆ..సరేలే..కాసేపు కుడి చేతి తో తాడుని పట్టుకొని సంభాళించుతాను.గాయపడ్డ ఎడమ చెయ్యి..కాసేపు నువ్వు విశ్రాంతి తీసుకో అనునయించుకున్నాడు.

ఎడమ కాలిని బలమైఅన గేలపు తాటి మీద ఆంచి పెట్టాడు.వెనక్కి ఒరిగాడు..! " దేవుడే సాయం చేయాలి.ఇలాంటి సమయంలో..!ఈ సముద్రం లోని ఆ చేప తనని ఏమి చేయబోతున్నదో.."

ఇప్పటికైతే శబ్దం లేదు.దాని ప్రణాళిక ఏమిటో...దానిది సరే అసలు తన ప్రణాళిక ఏమిటి..అదా దాని సైజు ని బట్టి ఉంటుంది.ఈసారి గాని అది గాలి లో ఎగిరిందా..దానిని చంపుతా.. లోపలే ఉండి పితలాటకం చేస్తొంది.సరే దానితో పాటు నేనూ వేచి ఉంటా. అలా యోచిస్తున్నాడు ముసలాయన.గాయం అయిన చేతిని పంట్లాం కేసి రుద్దుకున్నాడు.ముడుచుకుని వేళ్ళు పెగలను అంటున్నట్లు గట్టి గా అయిపోయాయి.తెరవాలని ప్రయత్నించి..సరే ఇప్పుడు కాదు ఇంకా సూర్యుడు పైకి రానీ అప్పుడు చూద్దాము అనుకున్నాడు.తిన్నది కూడా లోపల అరగాలిగదా ...అప్పుడు ఆ వేళ్ళని నేనే విడదీస్తా..ఎందుకు ..బలవంతంగా ఇప్పుడు..కాసేపు గానీ..దాని అంతట అదే జరగనీ..!

ఒక్కసారి సముద్రం మీదు గా చూశాడు.ఎంత ఒంటరి గా ఉన్నాను అనిపించింది.నీళ్ళు మిల మిల లాడుతూ ఉన్నాయి.వింత నిశ్శబ్దం అంతటా..!పైకి చూస్తే ఆకాశం లో తెల్లని మేఘాలు..ఉన్నట్లుండి..ఒక అడవి బాతుల గుంపు ఎగురుకుంటూ వచ్చింది.అంతలోనే కనపడలేదు.మళ్ళీ కాసేపు ఆగి కనబడ్డాయి.సముద్రం మీద ఎప్పుడూ ఒంటరిగా ఉండము..ఏదో ఒక జీవ రాశి ఏ వైపు నుంచో కనబడుతూనే ఉంటుంది.ఇది అంతా హారికేన్లు వచ్చే కాలం.సముద్రం వాటి జాడని ముందు గానే తెలియజేస్తుంది.అయితే నేల మీద వేరు.ఆకాశం లో ఇప్పుడు తెల్లని మేఘాలు..ఐస్ క్రీం ల్లాగా!సెప్టెంబర్ ఆకాశం..చాలా బాగుంది.

నాకైతే వాతావరణం అనుకూలం గానే ఉంది.ఆ చేపకి మాత్రం కష్టమే 'అనుకున్నాడు.బిగుసుకుపొయిన వేళ్ళని వదులు చేయడానికి ప్రయత్నించాడు.శరీరం లోని ఓ భాగం మొరాయిస్తే మహా హింస గా ఉంటుంది.అదీ ఓ మోసమే..మనిషి ఒక్కడే ఉన్నప్పుడు మరీ బాధ గా ఉంటుంది.ఆ కుర్రాడు ఉంటే ఈ చెయ్యిని రుద్ది మంచిగా చేసేవాడు.ఉన్నట్లుండి..ఓ కుదుపు ..లా తోచింది.లోపలి చేప పైకి వస్తున్న భావం కలిగింది.

..ఆ..అదిగో...బయటకి వచ్చేసింది అది..ఏయ్ నా చెయ్యి.. సర్దుకో..ఇక ..సిద్దం గా ఉండు!" అరిచాడు ముసలాయన.సముద్రపు నీళ్ళని చీల్చుకుంటూ ఆ చేప పైకి లేస్తూ ఉంటే నీళ్ళు దానికి ఇరువేపులా జాలువారుతున్నాయి.మామూలుది కాదు.చాలా పెద్ద చేప ఇది.తన పడవ కంటే ఇంకా రెండు అడుగులు పొడవుగానే ఉంది.దాని ఒంటి మీద చారలు..ఓహో దాని అందం...సూర్య కాంతి తగిలి మరింత భాసించింది.నీటిలోనుంచి బయటకి వచ్చి తన విశ్వరూపం చూపించింది.దాని తోక చూస్తే కొడవలి కి ఉన్న చురుకుదనం ఉంది.మొప్పలు కూడా కత్తులకి ఏ మాత్రం తీసిపోవు.మళ్ళీ లోపలకి వెళ్ళిపోంది ఆ చేప.(సశేషం) 

Wednesday, March 29, 2017

Ernest Hemingway నవల The Old man and the Sea సంక్షిప్తంగా (తొమ్మిదవ భాగం)


" ఆ కుర్రవాడు ఉన్నట్లయితే బాగుండు" గట్టిగానే అన్నాడు ముసలాయన.ఆ తర్వాత మెల్లగా వెళ్ళి పడవ ఒంపు భాగం లో కూర్చున్నాడు.అతని భుజం మీద నుంచి ఆ గేలపు తాడు సముద్రం లోకి వేలాడుతున్నది.లోపల ఆ చేప చేసే అలజడి అర్ధమవుతూనే ఉంది.ఏదైనా కానిమ్మని స్థిరంగా అలాగే భుజం మీద ఉంచుకున్నాడు దాన్ని.

ఆ చేపని ఎలగైనా బయటకి వచ్చేలా ఏదో ఒకటి చేయాలి.అన్ని మోసాలకి,బంధనాలకి దూరంగా ఎక్కడో ఆ సముద్రపు నీళ్ళ లోతు లో ఉండాలని అనుకుంటున్నదది.ఇప్పుడు ఇద్దరి పరిస్థితి ఒకేలా ఉంది.ఇద్దరకీ తోడు వచ్చే వా ళ్ళు ఎవరూ లేరు.బహుశా ఈ వృత్తికి నేను పనికి రానా..లేదు..లేదు...ఈ జన్మకి నేను చేయగలిగే  పని ఇదే.కాసేపు ఆగు ఆ టున రకం చేప మాంసం తినాలి.అది గుర్తు పెట్టుకోవాలి.

కత్తి తీసుకొని మిగతా గేలపు తాళ్ళ ని కోయడం మొదలుపెట్టాడు.ఈ మిగులు అంతా కలిపి పెద్దవి గా చేసి పెట్టుకోవాలి.అవసరం పడితే పడవచ్చు.మొత్తానికి ఒక ఆరు తాళ్ళ ని రిజర్వ్ లో పెట్టుకున్నాడు.వీటన్నిటినీ ఉపయోగించి ఇంకో చేపని పట్టానే అనుకో...చ..ఇప్పుడు పడిన చేప తోనే సతమతం అవుతుంటే మళ్ళీ అదొకటా...అసలు ఇది మార్లిన్ రకమో,బ్రాడ్ బిల్ల్ రకమో,షార్క్ నో ..ఎవరకి తెలుసు..ముదు దీని పని కానివ్వాలి..! అలా అనుకుంటున్నాడు ముసలాయన.

"ఆ కుర్రవాడు ఉన్నట్లయితే బాగుండు" మళ్ళీ గట్టిగా అరిచాడు అతను.పిచ్చిగాని ఆ కుర్రాడు ఇప్పుడెలా వస్తాడు.ఏదైనా తాను ఒక్కడినే చేసుకోవాలి.రిజర్వ్ లో ఉన్న రెండు తాళ్ళని హుక్ కి తగిలించాడు.ఒక్కసారిగా చేప గట్టిగా విదిలించింది.దాని ప్రభావం గేలపు తాడు మీద పడి...సర్ మని బలం గా రాసుకొని మొకానికి కింద బలం గా తగిలి కంటి కింద కోసుకున్నట్లయి రక్తం కారింది..గాయం..కాసేపటికి గాయం ఎండినట్లయింది.

పడవ వొంపు లోనే ..అక్కడున్న చెక్క మీద విశ్రాంతి తీసుకుంటున్నట్లు గా ఒరిగాడు.అతని భుజం మీద గేలపు తాడు ని భద్రం గా పట్టుకున్నాడు.ఈ సారి మళ్ళీ కింది నుంచి బలమైన కుదుపు వచ్చింది.పడవ కదిలినట్లయింది.ఇలా ఎందుకు జరుగుతోంది..బహుశా ఆ గేలపు తాడు కి ఉన్న వైరు దాని వంటిని బలం గా చుట్టుకొని ఉంటుంది.దాని పరిస్థితి నా పరిస్థితి కన్నా  మెరుగు లా ఉన్నదా ...ఏమో..!అయితే పడవ ని ఎత్తేయడం దాని వల్ల కాదులే..!అది ఎంత పెద్దదైనా గాని ,నా దగ్గరున్న మిగులు తాడు తో దాన్ని అదుపు చేయగలను.

" ఏయ్ ..చేపా..గుర్తుపెట్టుకో...నేను చచ్చేంతవరకు నిన్ను వదలను" గట్టిగా అరిచి చెప్పాడు ముసలాయన.

ఎక్కడికి పోతుంది..అదీ నాతోనే ఉంటుంది...వాతావరణం చల్లగా ఉంది.సూర్యుడు ఇంకా పైకి రాలేదు.ఎంతసేపు అయితే అంత సేపు ఉంటా.అతని కుడి భుజం మీద ఉన్న గేలపు తాడు సముద్రం లోకి ఉన్నది..ఆ చేపని పట్టుకొని.ఉత్తరం వేపు కదులుతున్నట్లు ఉన్నదే అనుకున్నాడు.ఆ చేప ప్రవాహం తో పాటే కదులుతున్నది.అలసి ఉన్నదేమో.కాసేపు ఆగి చూస్తే తాడు కొద్ది గా ఒంగినట్లు కనిపించింది నీటి మీద.అంటే పైపైనే ఈదుతునట్లు ఉన్నది.అయితే దూకడం గాని చేస్తుందా...చేయక పోవచ్చు. సరే ..కానీ..దేవుడా ..దూకితే దూకనీ ...నా దగ్గర కావలసినంత తాడు ఉంది..అదుపు చేయగలను ...అనుకున్నాడు.

చేప మీద ఒత్తిడి పెంచితే ఎలా ఉంటుందో...అయితే మరీ పెద్ద గా ఊపితే ..దాని గాయం ఎక్కువై బయటకి  దూకి నన్ను తోసివేయవచ్చు... సరే పొద్దు గడుస్తున్నకొద్దీనాకు అనుకూలం గానే ఉంటుంది లే...నీళ్ళ మీద తెట్టు లా ఉంది పసుపు పచ్చని పదార్థం..ఆ Gulf weed రాత్రి పూట మెరిసినట్లు కాపడుతుంది.

" ఏయ్..చేప ..నువ్వు అంటే నాకు ఎంతో ప్రేమ ఇంకా గౌరవమూనూ..అయితే ఈ రోజు ముగిసేలో గా నిన్ను వేటాడి తీరుతాను.."

ఇంతలోనే ఓ పక్షి ఎగురుకుంటూ  ...బహుశా ఉత్తర దిక్కు నుంచి ..వచ్చింది.చాలా కొద్ది ఎత్తు లోనే ఎగురుతున్నది.అదీ అలిసినట్టే ఉంది. పడవ కి ఓ చివరన కాసేపు కూర్చున్నది అది..మళ్ళీ ఏమి అనుకుందో...ముసలాయన తల దగ్గరకంటా ఎగురుతూ వచ్చి..పోయి..పొయి..ఆ గేలపు తాటి మీద వాలింది.అక్కడ హాయిగా ఉందేమో.

" ఏయ్..పిట్టా..నీ వయసు ఎంత..ఇదే నీ మొదట ప్రయాణమా ఏమిటి.." అడిగాడు ముసలాయన.ఏదో అర్ధమైనట్లు గా ఆ ముసలాయనకేసి చూసింది ఆ పిట్ట.ఆ తాడు ని అలాగే ఒడిసి పట్టుకుని కూర్చున్నాడా..ఇంకా దేన్ని పరీక్షించే ఓపిక లేదతనికి. ..అసలు ఈ పిట్టలన్నీ ఇలా ఎందుకు వస్తుంటాయో ...ఏ గద్దలు వంటివో వస్తే నీ పని హుళక్కే లే..నీకు చెప్పినా అర్ధం కాదు..కాలం గడుస్తుంటే నీకు తెలుస్తుందిలే.కాసేపు విశ్రాంతి తీసుకో ఆ తర్వాత నీ ఇష్టం వచ్చిన చోటికిపో...లేకపోతే ఓ పని చెయ్..నా ఇంటికి వచ్చి అక్కడే ఉండిపో...నీ ఇష్టమైతేనే లే....అయితే ఒకటి ఈ పడవ మీద నేను నిన్ను తీసుకు పోలేను..ఇక్కడ మరో మిత్రుడి తో పని లో ఉన్నాను " అలా ఆ పిట్ట తో పిచ్చాపాటి మాట్లాడ్తున్నాడు ముసలాయన.

ఉన్నట్లుండి ఆ చేప మళ్ళీ ఓ కుదుపు ఇచ్చింది..గట్టి గా పట్టుకోకపోయినట్లయితే ముందుకి పడేవాడే.కుడి చేత్ తో ఆ తాడు ని పట్టుకొని ఉన్నాడా..దాని ఊపు కి చేయికి గాయమై రక్తం కారింది.మొత్తానికి దానికీ లోపల ఏదో అయి ఉంటుంది.తాడు ని బాగా చూసి చేప కదలిక కోసం కిందికి చూడడానికి ప్రయత్నించాడు.ఆ తర్వాత...ఆ తాడు నే పట్టుకొని వెనక్కి విశ్రాంతి కోసమా అన్నట్లు ఒరిగాడు.చూడబోతే నా స్థితి నీది ఒకేలా ఉందే అనుకున్నాడు.

పక్షి ఉందా అని పైకి చూశాడు.తనకి తోడు అదేగా..ఇప్పుడు.అది కనిపించలా..!ఎగిరిపోయింది..ఏదైనా ఆ తీరం చేరేదాకా నీ ప్రయాణమూ కష్టమైనదేలే.. చ..ఈ పిట్ట ధ్యాస లో పడి చేప విషయం లో ఏమారుపాటు గా ఉన్నానేమిటి..ఈ చేప కుదుపుడు కి ఎలా గాయం అయిందో చూడు...లేదు ఇక మీదట నా పని  మీద నే దృష్టి పెట్టాలి.ఇంకొకటి ఆ టున రకం చేప మాంసం కొద్ది గా తినాలి..లేకుంటే సత్తువ ఉండదు..ఇలా సాగుతున్నాయి ఆలోచనలు అతనిలో..!(సశేషం)  

Sunday, March 26, 2017

Autobiography of a Sadhu (An Angrez among Naga babas) గురించి నాలుగు మాటలు( రెండవ మరియు చివరి భాగం)
అలా హరి పురి బాబా...ఆసుపత్రి పాలు కావడం జరుగుతుంది.డా.రాతోడ్ అనే అతని ఆసుపత్రి లో చేర్పించడం జరుగుతుంది.ఈ గురువు కి ఇలా జరిగినపుడు రాం పురి బాబా సాధువులకి సహజమైన పర్యటన లో ఉంటాడు.హిమాలయలకి దగ్గర లో ఉన్న ఓ గ్రామం కి దాపు లో గల పాడుబడిన గుడి లో మకాం ఉంటాడు.కొన్ని రోజులు గడిచిన తర్వాత ఒక సాధువు కేదార్ పురి ఇతను ఉండే దగ్గరకి వస్తాడు ఒకరోజు ..హరి పురి బాబా ఆసుపత్రి లో ఉన్న సంగతి తెలపడానికి..!రాం పురి బాబా అచ్చెరువు చెంది అడుగుతాడు..తాను ఉన్న స్థలాన్ని ఇంత కరెక్ట్ గా ఎలా తెలుసుకోగలిగావు అని.అతను నవ్వి..ఇది ఒక రకమైన టెలిగ్రాం లాంటిది లే అని దాట వేస్తాడు.

ఆ పిమ్మట గురువు అయిన హరి పురి బాబా కి ఆసుపత్రి లో సేవలు చేస్తాడు.మొత్తానికి ఆరోగ్యం బాగు అవుతుంది.మృత్యుంజయ మంత్రం ని పఠించే విధానం ఇంకా ఇతర శారీరక పరమైన సంగతులు అంటే నాడులు ఏ విధంగా పనిచేస్తాయి...అతీంద్రియ జ్ఞానం ..ఇలాంటి విష్యాలు వంటివి రాం పురి బాబా కి తెలుపుతుంటాడు. తాను తాత్కాలికంగా బతికినప్పటకి అతి త్వరలోనే మరణిస్తానని కనక ఒక విగ్రహం తన రూపుది తయారు చేయించమని చెపుతాడు.అక్కడనుంచి తాను జవాబు ఇస్తానని తెలుపుతాడు.ఆ విధంగానే చేస్తారు.

ఉజ్జయిని,వారణాసి ఈ రెండు ప్రాచీన పట్టణాలకి ఉన్న ఘనత ఏమిటంటే అత్యంత పురాతన కాలం నుంచి ఇప్పటి దాకా మనుషులు నిరాటంకం గా నివసించడం.సాధారణంగా కొన్ని కాలాల్లో వెలిగిన ప్రాంతాలు  ఇంకొన్ని సమయాల్లో బోసిపొయి ఉంటాయి.కాని ఈ రెండు ప్రాంతాలు దానికి భిన్నం.ఇప్పటికీ అక్కడ కొన్ని వందల ఏళ్ళనుంచి కొనసాగిన యోగ  పరంపర వల్ల వారి శక్తి ప్రకంపనలు అవిచ్చిన్నంగా పనిచేస్తున్నాయి.

హరి పురి బాబా కి ఇంగ్లీష్ వచ్చును కాబట్టి కొంత సులువు అయింది రాం పురి బాబా కి.అనేక విషయాల్లో.అయితే సాధ్యమైనంత హింది ని సంస్కృతాన్ని నేర్చుకోవడానికి ప్రాధాన్యమిస్తున్నాడు.స్పానిష్,ఇటాలియన్,ఫ్రెంచ్ భాషల్లో కూడా హరిపురి బాబా కి వ్యవహార జ్ఞానం ఉంది.అది ఆశ్చర్యపరిచింది రాం పురి ని.కాకులు అతనికి మంచి మిత్రులు.ఆయన వాటి భాష లో పిలువగానే వాలిపోతుంటాయి.వాటికి గింజలూ అవీ వేస్తుంటాడు ఆయన.పేరు కి సాధువు అయినప్పటికి హరి పురి బాబా కి స్థానిక రాచ కుటుంబాల్లో మంచి గౌరవం ఉంది.అలాగే రాజకీయుల లో కూడా.ఆయన ఆసుపత్రి నుంచి తిరిగి రావడం తో ఇలాంటి వారంతా ఆశ్రమం కి చేరుకొని ప్రణమిల్లి క్షేమ సమాచారాలు కనుక్కోవడం జరిగింది.

గంజాయి అనేది వారి దైనందిన జీవనం లో ఓ భాగం.సాధువులు కలుసుకున్నప్పుడు కూడా ఇది ఇచ్చిపుచ్చుకోవడం జరుగుతుంది.గురువు కి కూడా పర్యటన కి వెళ్ళి వచ్చిన తర్వాత చెల్లించుకోవడం కనబడుతుంది.కొన్ని రోజులు తవాత హరి పురి బాబా మరణించడం జరుగుతుంది.ఆయన శిష్యులు అంతా    ఒక రాత్రి ఓ ఇంటి లో ఉంటారు...అప్పుడు రాం పురి బాబా ఆయన సమాధి దగ్గరకి వెళ్ళి నమస్కరించబోగా ఉన్నట్లుండి ఆ రాత్రి లో ఒక మెరుపు మెరుస్తుంది..ఆ మెరుపు వెలుగు లో హరి పురి బాబా ఒక పీఠం మీద కూర్చొని కనబడతాడు.ఆయన ఆత్మ అలా కనబడుతుంది.అనేక భావాలు అతని లో ఉన్నట్లుగా రాంపురి బాబా కి గోచరమవుతాయి.అంత లోనే ఇంకో సాధు ఈయన్ని పిలువగానే ఆ ఆత్మ మాయమవుతుంది.నిరాశ పడతాడు రాంపురి బాబా.ఆయన ఏమైనా చెప్పేవాడేమోనని అనుకుంటాడు.

హరి పురి బాబా మరణించినతరువాత రాం పురి బాబా దేశాటనం చేస్తానికి మొదలుపెడతాడు. దక్షిణం నుంచి హిమాలాయాల దాకా అటు అస్సాం లోని ఆలయాల దాకా తాంత్రికుల తో కలిసి మరియు ఒంటరి గా పర్యటనలు చేస్తాడు.అయినా తాను నేర్చుకోవలసినంత నేర్చుకోలేదని ఒక యోచన ఆయన లో ఉంటుంది.పేట్రిక్ బాబా అని ఇంకో సాధు కలుస్తాడు.ఆయన పక్క గుహ లో కొంత కాలం ఉంటాడు.అడవుల్లో,తుప్ప ల్లో ,చలి లో ఎండ లో,దొరికీ దొరకని తిండి తో ఇంత ప్రయాసలు ఎందుకని ఇతను పడుతున్నాడు అని మనకే అక్కడక్కడ అనిపిస్తుంది.దేనిని తెలుసుకోవాలంటే దానికి తగినట్లు గా ఉండాలిగదా మరి.

పుస్తకం ముగిసేనాటికి అర్ధం అయ్యేదేమిటంటే ఒక తంతు జరుగుతున్నప్పుడు హఠాత్తు గా హరిపురి బాబా ఆత్మ ఈ రాం పురి లో ప్రవేశిస్తుంది.దీన్ని కేదార్ బాబా గుర్తించి చెప్పుతాడు...అప్పుడు అర్ధ రాత్రి ....ఆ అడవి లో చీకటి లో తనలో రకరకాలు గా తిట్టుకుంటూ ..వేగంగా నడుచుకుంటూ వెళ్ళిపోతుంటాడు.ఆ విధంగా ....పుస్తకం ముగిసిపోతుంది. ఒక సినిమా లా అనిపించుతుంది.చదివిన తర్వాత.రచయిత చెప్పే విధానం కడు సులభం గా ఉండటం వల్ల వేగంగా ముందుకి సాగుతాము.

ఈయన ఫోటో ని ఈ పుస్తకం లో చూసిన తర్వాత జ్ఞాపకం వచ్చింది.బహుశా 1993 ప్రాంతం లో అనుకుంటా నెల గుర్తు లేదు.. ఈ విదేశీ యోగి ని నేను కలిశాను ఒక నది లో స్నానం చేసి ఆలయ ప్రాంగణం లోకి వచ్చినప్పుడు.ఏ ప్రాంతం నుంచి వచ్చారు ..పేరేమిటి అని అడగ్గా ..తను జర్మన్ అని చెప్పినట్లు బాగా గుర్తు. ఆ సమయం లో ఒక డైలీ లో నేను విలేకరి గా ఉండటం వల్ల ఆ ఇంటర్వ్యూ కూడా ప్రింట్ లో వచ్చింది.ఏమో ఎవరు ఎందుకు కలుస్తారో మనం చెప్పలేము.అసలు ఈ పుస్తకం నేను చదవాలని అనుకోడానికి కారణం ఏమిటంటే "పురి" సాధు పరంపర గురుంచి తెలుసుకోవాలని...తోతాపురి గురుంచి రామకృష్ణ పరమహంస  జీవిత కధ లో అప్పటకే చదివి ఉన్నాను.

నీకు ఈ పుస్తకం ఎలా ఉంది అని ఎవరైనా అడిగితే ఫరవాలేదు అనే అంటాను.కాని ఒకటి...ఈ పుస్తకం లోనే ఓ చోట అన్నట్లు తూర్పు ,పశ్చిమం  ..ఇద్దరి ఆలోచనా విధానం వేరు.కంటికి అగుపించే ప్రపంచాన్ని హేతువు ద్వారా తెలుసుకోవచ్చును.అక్కడ  ఎలా ఒక  Explorer గా ఉన్నావో ..అదే విధానం ఇలాంటి అభౌతిక అంశాల్ని శోధించడానికి అవలంబిస్తే విజయం దొరకదు.దేని పనిముట్లు దానివే.

Saturday, March 18, 2017

" Autobiography of a Sadhu" (An Angrez among Naga Babas) పుస్తకం గురించి నాలుగు మాటలు...ఈ పుస్తకం పేరు చూస్తేనే ఈ పాటికి మీకు అర్ధమయి ఉంటుంది.నాగా బాబా గా మారిన ఒక విదేశీయుని గాధ అని.అవును ఈ పుస్తకం మొదటి సారి గా 2005 లో రాండం హౌస్ కి సంబందించిన ప్రచురణకర్తలు Baba: Autobiography of a Blue -Eyed Yogi అనే పేరు తో ముద్రించారు.అలాగే 2010 లో Autobiography of a Sadhu,A Journey into Mystic India అనే పేరు తో మరి యొకరు ముదించారు..ఇదిగో ఇప్పుడు ఈ రూపం లో..అసలు ఏమున్నది దీని లో...అత్యంత క్లిస్టమైన నాగా పరంపర లో ఎందుకు ప్రవేశించాలనుకున్నారు..ఎటువంటి అనుభవాలను పొందారు..ఇది అంతా ఈ 260 కి పైబడిన పేజీల్లో వివరించారు.దీన్ని అంతా ప్రచురించాలంటే తన వద్ద ఉన్న సరంజామా కలిపితే వేల పేజీలకి అయ్యేది గాని చాలా వరకు తగ్గించినట్లు రచయిత చెప్పారు.

అసలు ఈ వ్యక్తి ఎవరు...విలియం గాన్స్ అతని పేరు.బివర్లీ హిల్స్ లో స్థిరపడిన కుటుంబం.తండ్రి వైద్యుడు. అరవై వ దశకం లో యవ్వన ప్రాయం లో ఒక నౌక లో భారత దేశం వచ్చాడు.ఇక్కడి రహస్య అద్యాత్మక అంశాలు అనగా మంత్ర తంత్ర శాస్త్రాలు ఇంకా బయటకి పెద్ద గా తెలియని ప్రాచీన విద్యలు నేర్చుకోవాలని అతని కోరిక.మనం నగ్నంగా కనిపించే నాగా బాబాల్ని మీడియా లో చూసి ..ఓఅహో ఇది ఒక రకమైన శాఖ నా అనుకుంటాము..వదిలివేస్తాము.అయితే ఈ అమెరికన్ మాత్రం తాను నాగా పరంపర లోకి మారి తన జీవితం తో ప్రయోగం చేయదలిచాడు.అంత సులభమా దాని లోకి ప్రవేశించడం.మొదట ఉజ్జయిని  కి వెళుతున్న ఒక సాధువు రైలు స్టేషన్ లో పరిచయం అవుతాడు.కొంత కాలం పాటు అక్కడి కాలభైరవుని ఆలయం దగ్గర లోని వారి ఆశ్రమం లో ఉండి పూజా విధానాల్లో ఫాల్గొంటాడు.అక్కడి గురువు ఒకతను నువ్వు సాధన నేర్చుకోవలసిన గురువు  రాజస్థాన్ లోని అంలోడా లో ఉన్నాడు..వెళ్ళు అని చెప్పి ఓ చీటి రాసి ఇస్తాడు.

దానిని జునా అఖడా అంటారు.దాని అధిపతి హరి పురి బాబా. సామాన్యం గా యుద్ధ విద్య అయిన మల్ల యుద్ధాన్ని సాధన చేసే  స్థలాన్ని అఖడా అంటారు.అయితే వీరి ఆవాసాలు కూడా అఖడాలు గానే పిలుస్తారు.అది ఒక చిన్న ఊరు రాజస్థాన్ లో..అంలోడా..అని.ఆ ఆశ్రమం లో ఏదో ఉత్సవం జరుగుతోంది.అదే సమయానికి ఈ విదేశీయుడు అక్కడకి వస్తాడు..అప్పుడు ఏదో యజ్ఞం జరుగుతోంది.లోపలకి వెళ్ళగానే కొద్ది గా ఎత్తుగా ఉన్న పీఠం మీద హరి పురి బాబా ఇంకా అటు ఇటు ఒకొక్కరు కూర్చొని ఉన్నారు.కొంతమంది నగ్న సాధువులు ..నాగాలు నిలబడి ఉన్నారు.వొంటి నిండా విభూతి ఉంది.వారి శ్నిశ్నాలకి రింగ్ వంటిది తొడగబడి ఉంది.జుట్టు బారెడు పెరిగి అట్టలు కట్టి ఉన్నాయి.అంతా నగ్నంగా లేరు ..హరి పురి బాబా గాని మిగతా కొందరు మోకాలి దాకా వస్త్రాలు ధరించి ఉన్నారు.బహుశా వీళ్ళు కొత్త సాధువులు లా ఉన్నారు.

హరిపురి బాబా కళ్ళు తీక్షణంగా ఉన్నాయి.కాసేపు ఆగి  ఈ విదేశీయుణ్ణి వింత గా చూశారు.తాను పరిచయం గావించుకొని నాగా సాధన లోకి రావాలనేది తన కోరిక అని ఉజ్జయిని సాధువు ఇచ్చిన చీటి ఇస్తాడు.కొద్దిగా నిరాశ పరిచినట్లు గా ముందు మాట్లాడినా ..కొన్ని రోజులు గడిపి చూడు..అప్పటకి సరే అనుకుంటే సన్యాసం తీసుకుందువు గాని అంటాడు హరిపురి బాబా.ఈ మధ్య కాలం లో తనకి నిర్దేశించిన పనులను ఊడవడం,పాత్రలు కడగడం దాకా ఆశ్రమం లో చేస్తూనే పొద్దున్నే మూడున్నర కి లేచి గడ్డ కట్టే చలి లో స్నానం చేసి  అతని జపాలు చేసుకుంటూంటాడు.

ఒక రోజు హరిపురిబాబా ఇతడిని పిలిచి నీకు డీక్ష ఇస్తున్నాను రేపు సిద్ధగా ఉండు అంటాడు.కొన్ని వందల ఏళ్ళ చరిత్ర గల నాగా పరంపర లో తాను ఒక భాగమవుతున్నందుకు సంతోషిస్తాడు.తన కల నెర వేరింది.అందులోను హరిపురి బాబా అంటే దేశ వ్యాప్తం గా ఈ తంత్ర మార్గం లో  ఒక గౌరవం ఉంది.
దీక్ష ఇవ్వడం కూడా ఒక సుదీర్ఘ తంతు..! అయిదుగురు గురువులు ఆ రోజు ఈ పని లోనే ఉన్నారు.ఆశ్రమం లో ధుని వెలుగుతోంది.అది ఎప్పుడు అలా వెలుగుతూనే ఉండాలి.ఆరిపోకూడదు.మంత్రాలు అవీ చదవడం..యజ్ఞ కార్యక్రమం..అంతా అయిన తర్వాత ఒక గురువు రుద్రాక్షలు ఇస్తాడు..ఇంకొకతను లంగోటి ని ప్రదానం చేస్తాడు...కొన్ని పసల బిళ్ళల్ని ఒకతను ఇస్తాడు..ఇలా అయిన తర్వాత హరిపురి బాబా ఈ కొత్త వ్యక్తి పేరు ని రాంపురి గా మారుస్తాడు.ఇక ఈ రోజు తో నీ గత జీవితం తో నీకు సంబంధం లేదు.అని చెప్పి ఒక పచ్చని ద్రవం కొద్ది గా తాగిస్తారు.దాని తో వారి లో ఒకడయినట్లు లెక్క.ఆ తాగినది ఆవు మూత్రం ఇంకా కొన్ని ఉంటాయి లెండి.చెప్పడానికి రావట్లేదు.

ఈ రాంపురి గురువు చెప్పే మంత్రాల్ని రాసుకోవడానికి ప్రయత్నించగా దాని వల్ల ప్రయోజనం లేదు..గురు ముఖతా  నేర్చుకొని ఉచ్చరిస్తే  చాలు..అక్షరాల్లో రాస్తే ఏమీ ఉండదు...ఖాళీ గిన్నెల్లాగా ఉంటాయి అవి.అని చెపుతుంటాడు.శూశ్రుష చేస్తూ గురువు దగ్గర చాలా అంశాలు నేర్చుకుంటాడు.సాధువులు దేశ వ్యాప్తంగా పర్యటిస్తూ మళ్ళీ ఇక్కడకి వస్తుంటారు. వచ్చే కుంభమేళ లో తనని పూర్తి స్థాయి లో శిష్యుని గా ప్రకటిస్తానని తెలుపుతాడు హరిపురి బాబా.ఈ నాగా సాధువులు లో మొత్తం 50 కి  శాఖలు ఉన్నాయి.వాళ్ళు తమ అదిపతు లతో ..రకరకాల చోట్ల ఆశ్రమాలు ఏర్పరచుకుని ఉంటారు.మొత్తం కలిపి కొన్ని వేల మంది ఉంటారు.వీళ్ళంతా బయటకి వచ్చి ఇదిగో కుంభ మేళ లో కలుసుకుంటారు.వీళ్ళంతా తమ గురువు ల తో రౌండ్ గా పెద్ద ప్రదేశం లో డేరాలు వేసుకొని ఉంటారు.కొత్త గా దీక్ష తీసుకున్న వాళ్ళ పరిచయం కూడా మిగతా వారి తో అవుతుంది.ఫలహారాలు ఉంటాయి.గంజాయి కూడా ధూమ రూపం లో సాగుతుంది.అట్లా ఆ తంతు సాగుతుంది.నువ్వు కుంభ మేళ లో బయటకి ఎక్కువ కనిపించకు..నిన్ను ప్రకటించిన తర్వాత ఆ తర్వాత రా తెలిసిందా అంటాడు హరిపురి బాబా.

కేదార్ పురి అనే ఇంకో సాటి గురు భాయి మేళ లో కలిసి ఒక విందు దగ్గర కూర్చుంటారు.ఈ విదేశీయుడు నాగా బాబా ఎలా అవుతాడు అని గట్టిగా అరుస్తాడు భైరాన్ పురి అనే ఇంకో అఖడా గురువు.. పెద్ద కలకలం రేగుతుంది. భైరాన్ పురి అనుచరులు పెడ  రెక్కలు విరిచి అవతలకి లాగేస్తారు.అంతలో హరిపురి బాబా వచ్చి చెపుతాడు..ఇతడిని నేను ఈరోజు పూర్తి నాగా సాధువు గా నా శిష్యుని గా ప్రకటిస్తాను అని..!భైరాన్ బాబా ససేమిరా ఒప్పుకోడు...విదేశీయులు మన ఈ విద్యా సంపదల్ని కూడా దోచుకోవాలా..ఇప్పటికి దేశాన్ని దోచుకున్నది చాలాదా..అతనికి గోత్రం అనేది ఉన్నదా ..అవసరమైతే యజ్ఞం ఎలా చేయగలడు ... అని అరుస్తాడు.మిగతా వాళ్ళంతా వెళ్ళిపోతారు.బాధ పడక..నేను నీకు మాటిచ్చాను..అది చెల్లించి తీరుతా అంటాడు హరిపురి బాబా.మిగతా శిష్యులు అంటారు ..తాత్కాలికంగా భైరన్ బాబా వెళ్ళిపోయినా అతను మీ మీద ఏదైనా ప్రయోగం చేస్తాడేమో..ఎందుకంటే బతికి ఉన్న జీవుల ప్రాణం అవలీలగా  తీసే విద్యలు వచ్చిన అతి తక్కువ మంది లో అతను ఒకడు..మీ జాగ్రత్త లో ఉండి తగిన క్రియలు చేయండి ..అని.కొన్ని రోజులు తర్వాత హరిపురి బాబా...విపరీతమైన అనారోగ్యానికి గురవుతాడు! (మిగతాది తరువాయి భాగం లో) 

Wednesday, March 15, 2017

Ernest Hemingway నవల The Old man and Sea సంక్షిప్తంగా....(ఎనిమిదవ భాగం)


ముసలాయన పైన ఆకాశం లో చుక్కల్ని చూస్తూనే కింద నీళ్ళ లో ఆ చేప తిరుగుడి ని అంచనా వేస్తూనే ఉన్నాడు.అది దూరంగా వేరే దిక్కు కి వెళ్ళి పోవాలని కూడా ప్రయత్నించడం లేదు.అక్కడక్కడనే తనలాడుతున్నది.చీకటి పడింది,చల్లదనం ఆవరిస్తున్నది..వొంటికి పట్టిన చెమట ఆరిపోతున్నది.పడవ లో ఉన్న ఓ  బాక్స్ లో ఎర చేపల్ని దాస్తుంటాడు..దాని మీద ఉన్న వస్త్రం తో పగటి పూట ఒంటికి పట్టిన చెమటని తుడుచుకుంటూ ఉంటాడు.ఇపుడు దాన్ని తన మెడ చుట్టూ కట్టుకొని ఇంకో కొసని పడవ కి ఒక మూలన కట్టాడు.కాబట్టి ఇపుడు కిందికి వంగి చూస్తున్నా ..కిందికి వెళ్ళే గేలపు తాడుకి కుషన్ లా ఉపయోగపడుతున్నది.పడవ కి ఓ చివరకి వెళ్ళి కిందికి నీళ్ళలోకి చూస్తున్నాడు.హాయిగా నే ఉన్నా..మరో వేపున ఓర్పు కూడా నశిస్తోంది.

లోన ఉన్న చేపని తాను చేయగలిగేది ఏమీ లేదు,అలానే అదీ తనని చేయ గలిగేదీ ఏమీ లేదు.అలాగని ఎంతసేపు ఈ ఎదురు చూపు..!పడవ లోనే నిలబడి లఘు శంక తీర్చుకున్నాడు.పైన ఉన్న చుక్కల్ని చూశాడు.గేలపు తాడు సముద్రపు నీళ్ళ లోకి నిటారు గా ఉంది.ఆ నక్షత్ర కాంతి లో..! కాసేపాగి పడవ కొద్ది గా అటు ఇటు ఊగినట్లుగా కదిలింది.దూరంగా ఎక్కడో హవానా నగరపు విద్యుత్ వెలుగులు మిణుకు మిణుకు మంటు..!ఆ కాంతి కనక కనుమరుగు అయితే పడవ తూర్పు వేపు సాగుతున్నట్లు లెక్క.

ఈ చేప ని చూస్తుంటే కొన్ని గంటలు పాటు ఇలానే ఉండేలా ఉంది.రేడియో గాని ఉంటే ..బేస్ బాల్ ఆట గురుంచి విని వివరాలు తెలుసుకునేవాడు.కాని లేదాయే.అయినా పిచ్చి గాని..నువు నీ పని గురుంచి ఆలోచించు...అవన్నీ ఇపుడు అవసరమా..తనని తాను తిట్టుకున్నాడు ముసలాయన.అంతలో గట్టి గా అరిచాడు" ఈ సమయం లో సాయం చేయడానికి ఆ కుర్రవాడు ఉంటే ఎంత బావుండేది" అని..!

అయినా ముసలితనం లో ఏ మనిషి ఒంటరి గా ఉండకూడదు.కాని తప్పదు మరి.
ఆ..ఇంకొకటి గుర్తుంచుకోవాలి.పొద్దున్నే కాసిన్ని టున రకం చేపల్ని తాను తినాలి.లేకపోతే ఒంట్లో శక్తి ఉండదు.గుర్తుంచుకో..తనకి తనే చెప్పుకున్నాడు.రాత్రి పూట గదా.దేని గొడవ దానిదే..ఈ నీళ్ళ లో కూడా...!రెండు Porpoise చేపలు తన పడవ సమీపం లో సరసాలాడుకుంటున్నాయి.ఆ చప్పుడు..ఆ మగ చేప ,ఆడ చేప చేసే సమాగమ సందడులు తాను గుర్తుపట్టగలడు.హ్మ్..అవీ మనుషులకి తోబుట్టువులు  వంటివే..ఆ ఎగిరే చేపలు మాదిరిగా...!

ఒక్క సారిగా నీటి లోపల ఉన్న ఆ పెను చేప గుర్తుకు వచ్చి విచారమనిపించింది. దాని వైఖరి వింత గానే ఉంది.దాని వయసు ఎంతో ఏమో..ఇలాంటి మొండి చేపని ఇంతవరకు చూడలేదు.పైకి ఎగిరి దూకడానికి కూడా ఆలోచిస్తున్నది.తెలివైనదే.. అలా బలంగా ఎగిరి తనని దెబ్బ తీయవచ్చును...అయితే అది అనేక మార్లు గాలాల్లో చిక్కుకొని తప్పించుకున్న రకం కాబోలును..!

ఇక్కడ పడవ మీద ఉన్నది ఒకే ఒక్క మనిషి అని దానికి ఏం తెలుసు...అంతే కాదు ఆ మనిషి ఒక ముసలి వాడు అని కూడా దానికి తెలియదనుకుంటా.తప్పకుండా అది ఒక పెద్ద చేప యే అయి ఉండాలి.మార్కెట్ లోకి పోతే దాని మాంసానికి ఎంత ధర వస్తుందో.. మంచి ధైర్యస్తుని లానే గేలానికి వచ్చి తగులుకుంది.. ఏ మాత్రం తొట్రిల్లకుండా తన పోరాటం కొనసాగిస్తున్నది.దానికి ఇంకా ఏమైనా ఇతర ఆలోచన ఉందా..లేదా నా లాగానే నిరాశ తో అలసిపోయిందా..!

ఎప్పుడో జరిగిన ఒక సంగతి జ్ఞప్తి కి వచ్చింది.ఒక మారు సముద్రం లో ఇలానే వేటకి వచ్చినపుడు ఒక పెద్ద మార్లిన్ చేప చిక్కింది.అది ఓ ఆడ చేప..దానిని పడవ లోకి గుంజడానికి ప్రయత్నించినప్పుడల్లా దాని జత గా ఉన్న మగ చేప దాని బలమైన మొప్పలతో పడవ ని కొడుతూ ప్రతిఘటించింది.తాళ్ళని...హార్పూన్ ని..సర్దుతున్నప్పుడు అంత ఎత్తున ఎగురుతూ ఆడ చేప ని విడిపించడానికి తంటాలు పడింది.మొత్తానికి తాను,ఆ కుర్రవాడు ఇద్దరూ కలిసి చేపని పట్టేసి పడవ లో బందించారు.ఆ మగ చేప పడవ తో  అలాగే కొంత దూరం సాగి వచ్చి ఆ తర్వాత ఆగిపోయింది.కుర్ర వానికి గాని తనకి గాని ఆ సన్ని వేశం బాధ గా అనిపించిది..అలా జంట ని విడగొట్టినందుకు గాను మమ్మల్ని క్షమించమని వేడుకొని ఆ తర్వాత దాన్ని ముక్కలుగా తరగడం చేశాము. (సశేషం) 

Saturday, March 11, 2017

Animal Farm పుస్తకం మీద కొన్ని మాటలు


చాలా మందికి ఇదివరకే తెలుసును George Orwell రాసిన ఈ పుస్తకం కొన్ని కారణాల వల్ల ప్రపంచ సాహిత్యం లో అందరి దృష్టిని ఆకర్షించింది.ఇది రెండవ ప్రపంచ యుద్ధం పూర్తి అయిన పిమ్మట కొన్ని ప్రత్యేక సంఘటనలను ఆలంబన గా చేసుకొని రాసినటువంటిది.రచయిత స్వతహా గా బ్రిటీష్ వ్యక్తి యే అయినప్పటికి బర్మా లో పుట్టాడు,చిరు ఉద్యొగాలు చేశాడు,జర్నలిస్ట్ గా ప్రఖ్యాత ఆంగ్ల పత్రిక ల్లో పనిచేశాడు.బతికి ఉన్నంత కాలం ఈ రచన వల్ల పెద్ద గా పేరు రాలేదు గాని మరణాంతరం ఆయన రచనలు అన్నిటి లోకి బాగా పేరు పొందింది.దానికి కారణం Time మేగజైన్ ప్రపంచాన్ని ప్రభావితం చేసిన కొన్ని పుస్తకాల్లో దీన్ని కూడా సెలెక్ట్ చేయడం తో అందరి దృష్టి దీని మీద బడింది.

అసలు ఏమిటి దీనిలోని ప్రత్యేకత...? ఉంది.కొద్ది గా కధ చెప్పుకుందాము.అప్పుడు మీకు కొంత ఊహ కలుగుతుంది..కొన్ని వాటి గురుంచి..!అది ఒక ఇంగ్లీష్ గ్రామం.అక్కడ Mr.Jones అనే రైతు..అతనికి ఒక పెద్ద పశు క్షేత్రం ఉంటుంది.దాని  పేరు Manor Farm.దానిలో పందులు,మేకలు,ఆవులు,కోళ్ళు ఇట్లా అనేక రకాల జంతువులు ఉంటాయి.విచిత్రం గా అవన్నీ కూడా చక్కగా మాట్లాడుకుంటుంటాయి.ముఖ్యంగా వాటి బాధలు..ఎన్ని రకాలు గా తమ మూతులు కట్టేసి మానవులు తమని దోపిడీ చేస్తున్నారో చెప్పుకుంటుంటాయి.వీటన్నిటికి నాయకుడు,సిద్ధాంత కర్త ఎవరూ అంటే Old Major అనబడే ఒక పంది.అది తోటి పశువుల్లో తన ఉపన్యాసాలతో చైతన్యం నింపుతుంది.చివరకి అన్నీ కలిసి తమ మానవ యజమాని పై తిరుగుబాటు చేసి ఆ Farm ని ఆక్రమించుకోవాలని ప్లాన్ చేస్తాయి.అయితే కాలం వికటించి Old Major మరణిస్తుంది.

అయితే నింపుకున్న చైతన్యం ఎక్కడికి పోతుంది... Napolean ఇంకా Snowball అనబడే రెండు పందులు పోరాటాన్ని ముందుకు తీసుకుపోతాయి.మనం మానవ యజమాని పై పోరాడి విజయం సాధిస్తేనే అది మన కామ్రేడ్ Old Major కి ఇచ్చే నివాళి అవుతుంది..అంటూ మిగతా అన్నిటి లో స్పూర్తిని రగిలిస్తాయి ఇవి.అంతే కాదు అవి కొన్ని స్లోగన్లు కూడా ఏర్పరచుకుంటాయి.Four legs good , Two legs bad ..ఆ విధంగా అన్నమాట.మనలో ఏ వ్యత్యసాలు ఉండరాదు ..అంతా సమానమే కనక అందరం కామ్రేడ్ అని ఒకరికి ఒకరు పిలుచుకోవాలని నిర్ణయించుకుంటాయి.Seven Commandments రూపొందించుకుంటాయి ..వాటి జీవన సూత్రాలన్నమాట.

సరే..మొత్తానికి ఒక రోజు యజమాని ఆదమరుపు గా ఉన్నప్పుడు దాడి చేసి అతడిని తరిమి వేస్తాయి.ఆ ఫార్మ్ పేరుని Animal Farm గా మార్చుకుంటాయి. ఇక వాటిదైన సొంత పాలన మొదలవుతుంది.అందరూ సమానంగా కష్టపడి పంట పండించుకుంటాయి.సమానంగా పంచుకొని తింటూ ఉంటాయి.ఎవరూ పెద్ద లేరు,ఎవరూ చిన్న లేరు.కరంట్ కూడా తయారు చేసుకోడానికి Windmill ని నిర్మించుకుంటాయి.దాన్ని Snowball నిర్మింప చేస్తుంది.దానితో Napolean కి ఈర్ష్య కలుగుతుంది.పోను పోను ఇదే లీడర్ అయ్యేలా ఉంది ..దీన్నెలా అయినా తప్పించాలి అని ప్లాన్ వేస్తుంది.ఓ అంశం మీద చర్చ జరిగినప్పుడు Bluebell,Tessie అనే రెండు కుక్కల్ని ఈ Snowball మీదకి పంపి పారిపోయేలా చేస్తుంది.ఇప్పుడు Napolean కి అధికారం వచ్చింది కదా..!దానిష్టం వచ్చినట్లు  చేస్తుంది.Seven commondments కి వ్యతిరేకం గా మానవులతో మంచి సంభందాలు నెరుపుతుంది అంతే కాదు వ్యాపారాలు కూడా చేస్తుంది.Clover అనే ముసలి గుర్రాన్ని కసాయి వాడికి అమ్మేస్తుంది.

అంతేకాదు తమ పంది జాతి చాలా గొప్పదని ప్రచారం చేసుకొని ప్రత్యేక హక్కులు కట్టబెడుతుంది.పందులు ఆపిళ్ళు,పాలు ఇంకా చక్కని తిండిని తింటూ పరుపుల మీద శయనిస్తూ ఉంటాయి. పాపం మిగతా వాటికి అరకొర తిండి..సరైన సదుపాయాలు ఉండావాయే.ఎవరైన దీన్ని ప్రశ్నిస్తే Squeler అనే పంది, పంది జాతి చేసే సేవలు వాటి త్యాగ బుద్ధి గురుంచి ఊదరగొడుతూ వ్యతిరేకతని తగ్గించడానికి కృషి చేస్తుంది. ఇది మీడియా లాంటిది అన్న మాట.

రోజులు గడిచే కొద్దీ Napolean పాలన ఘోరంగా తయారవుతుంది.ఏ మానవుల దోపిడికి,పీడన కి వ్యతిరేకంగా పోరాడి ఈ రాజ్యాన్ని స్థాపించుకున్నాయో చివరకి ఇప్పటి పాలకులు ఆ మానవుల తోనే సత్సంభందాలు నెరపుతున్నాయి.వాళ్ళ తో కలసి తాగడమూ,కార్డ్స్ ఆడటం,వ్యాపారాలు చేసి తమ కోసం దాచుకోవడమూ..ఇలాంటివి చూస్తూ మిగతా బలహీన జంతువులు ఏమీ చేయలేక ఆవేదన చెందుతుంటాయి.ఆ విధంగా కధ ముగుస్తుంది.కొందరు అనడము ఏమిటంటే సోవియట్ రష్యా లోని అప్పటి స్థితి గతులను ప్రతీకత్మకంగా దీనిలో చెప్పారని..! Napolean పాత్ర స్టాలిన్ అని,మానవ యజమాని పాత్ర జార్ చక్రవర్తి అని,Snowball పాత్ర TraaTskii ది అని Squeler పాత్ర అక్కడ మీడియా దని చెబుతారు.

ఒక జర్నలిస్ట్ వార్త ని ప్రెజెంట్ చేస్తున్నట్లు గా ఉంటుంది జార్జ్ ఆర్వెల్ శైలి.ఇది Novella అని చెప్పాలి.అంటే నవలకి చిన్నది,కధ కంటే పెద్దది.ఒక పెద్ద కధ అనవచ్చు.జంతువులు మధ్య జరిగే సంభాషణలు వినోదాత్మకంగా ఉన్నాయి.

Friday, March 10, 2017

Ernest Hemingway నవల The Old Man and the Sea సంక్షిప్తంగా (ఏడవ భాగం)


గేలం తాడు ని అలాగే ఎడం చేతి తో పట్టుకొని నీటి లోకి చూస్తుండగా మళ్ళీ లోపల కదిలినట్టు గా తోచింది.ఇంకా అదనంగా ఉన్న తాడు ని నీటి లోపలకి స్థిరంగా పంపుతున్నాడు.ఆ చేప కూడా కంగారు పడకూడదు గా ...అందుకనే అతని చేతి వేళ్ళ సాయం తో తాటి ని వదులుతున్నాడు.

" తిను చేప..బాగా తిను..ఆ ఎరలు గా కట్టిన బుల్లి చేపాల్ని బాగా తిను..ఆ సముద్రం నీటి లో..ఆ చీకటి లో..ఆరువందల అడుగుల లోతున ఉన్నట్లున్నావు.. తాజా గా ఉన్నాయి అవి..మళ్ళీ అటు తిరుగు ఓసారి..అలాగే లాగిస్తుండు.." ముసలాయన అలా బిగ్గరగా  నే మాట్లాడుతున్నాడు.

లోపల నుంచి ఈ సారి ఒక గట్టి ఊపు తగిలింది.బహుశా ఎరల్ని పీక్కొని తిండం లో కష్టం గా ఫీలవుతుందేమో..ఆ గేలపు హుక్ లో ఉండే వాటిని పీక్కొని తినడం అంత ఈజీ కాదు..బాగానే లాగాలి..కాసేపు ఆగినాక చలనం ఆగిపోయింది.

" ఏయ్ చేపా..రా..రా..కాస్త తిరుగు ఇటు..అటేపు టున రకం చేపలు కూడా ఉన్నాయి.వాటిని కూడా వాసన చూడు మరి.సిగ్గుపడకుండా తిను." చేపని ఉద్దేశించి తను అలా మాటాడుతూనేఉన్నాడు.అదే సమయం లో బొటన వేలు,చూపుడు వేలు మధ్య నుంచి గేలపు తాడు ని పట్టుకొని వేచి చూస్తున్నాడు అలానే.మళ్ళీ ఒక చిన్న ఊపు లోపలనుంచి.

" ఆ చేప కి హుక్ బాగా నే తగులుకొని ఉండవచ్చు.దేవుడా..దాన్ని ఆ దిశ గా పోనీ....అది ఎటూ పోకుండా ..ఓ తిరుగులు తిరుగు తోంది.బహుశా అది గతం లో ఏదో గేలానికి చిక్కి బయటపడిన రకం అనుకుంటా.పాత అనుభవాలు గుర్తుకి వస్తున్నాయ్ అనుకుంటా.."
" అంతలోనే తాడు కదిలినట్లు అయింది.కాసేపు బాగా బరువు  ఉన్నట్లు గాను,కాసేపు తక్కువ బరువు ఉన్నట్లు గాను అనిపిస్తోంది.చేతి వేళ్ళ మధ్య నుంచి తాడు ని వదులుతున్నాడు.బాగా ప్రెషర్  పడుతోంది." ఏమి చేపరా  బాబు ఇది , గేలపు హుక్కులు బాగానే గుచ్చుకొని ఉన్నాయేమో. మళ్ళీ ఓసారి రౌండ్ వెయ్యి .  తిరుగులు తిరుగుతున్నావు  లోపట..బరువు బాగా నే ఉన్నట్లుంది."

ఇంకా కొంచెం తాడు వదిలాడు.మంచి గా తిననివ్వాలి.దానికి సౌకర్యం గా ఉండాలి.ఇంకా తాడు ఉంది..భయం లేదు." నువ్వు బాగా తింటేనే ఆ  హుక్ లు బాగా నీ నోటి లోకి పోతాయి.  తిను ఇంకా తిను.. బాగా తిను,అప్పుడు ఈజీ గా పైకి లాగవచ్చు..బయటకి వచ్చినాక నా హార్పున్ తో నీ పని బడతా ..సరేనా ...తయారా..  " ముసలాయన గొణుగుతూ అన్నాడు తాడు ని చేతి నుంచి చేతి కి మార్చుకుంటూ.. !

చేప బరువు అంచనా వేసుకుంటూ ..తనలో తాను మాట్లాడుకుంటూనే ఉన్నాడు.చేప మళ్ళీ కదిలినట్లయింది. వెంటనే తాడు ని లేపలేదు. ఆ తాడు బలం గా నే ఉంది. ఎంత చేపనైన లాగేస్తుంది.  హిస్ స్స్స్ ...అనే శబ్దం రాసాగింది.బలం కొద్దీ తాడుని పట్టుకొని ఉన్నాడు ముసలాయన.పడవ కాసేపటి తర్వత వాయవ్యం వేపు తిరుగసాగింది. కాసేపటికి నీళ్ళ లో కి ఒక శక్తి ప్రవహించింది.ఆ చేప స్థిరం గా లోపలే ప్రయాణం చేస్తోంది.

" ఇప్పుడు కనక ఆ కుర్రవాడు ఉంటే బాగుండును" ముసలాయన అనుకున్నాడు. ఈ చేప ఏదో గాని గట్టి రకం లానే ఉంది.నన్నే తోసినంత పని చేస్తోంది.అయినా నేను వదులుతానా..చేతనైతే దాన్నే ముక్కలు చేయనీ ఈ తాడుని... చిత్రం ఏమిటంటే మరీ లోపలకి పోవడం లేదు.అంత వరకు సంతోషం దేవుడా..!

అదే గనక ఇంకా సమ్ముద్రం లోపలకి పోవాలనుకుంటే తాను చేయగలిగేది ఏమి లేదు.ఆ విధంగా శబ్దాలు చేస్తూ,చస్తే నేను ఏం చేయగలను..కొన్ని పనులు చేయాలిప్పుడు...తాడు ని లోపలకి వదిలాడా దాన్ని గట్టిగా పట్టుకోడానికి తంటాలు పడాల్సి వస్తోంది.పడవ కింద నుంచి ఆ చేప చేసే చికాకు కి ..పడవ కూడా వొంపు తిరిగిపోతోంది.ఆగడం లేదు." ఏమిటి ..ఇది గాని నన్ను చంపుతుందా..?లేదు ..అది జరగని పని" మళ్ళీ తనే సముదాయించుకున్నాడు.

నాలుగు గంటలు గడిచాయి.నీటికి పై భాగం లోనే ఈదుతున్నది..అయితే చేప దాని పూర్తి స్వరూపాన్ని చూపించడం లేదు.పడవ ని వొంపడానికి తెగ ప్రత్నిస్తున్నది..తాడు ని గట్టి గా   తన వీపు కి కట్టుకున్నాడు.

" దాదాపు మధ్యానం అనుకుంటా..ఈ చేప గేలానికి గల హుక్ కి చిక్కుకున్నది గాని  మొహం మాత్రం కనబడనీయట్లేదు.గట్టిదే. ఈ చేప చిక్కడానికి ముందర మాట ..టోపీని నుదురు మీదికి లాక్కొని పెట్టుకున్నాడు.బాగా చెమట పట్టి అది నుదురు మీదికి జారి చిట పట లాడుతోంది.

దాహం గా అనిపించింది.తాడు మీద మోకాలు ఆనించకుండా జాగ్రత్త గా పాకి..పడవ ముందు భాగం లో ఉన్న బాటిల్ ని తీసుకొని కొన్ని నీళ్ళు తాగాడు.అలసట గా అనిపించి అలానే కొద్ది గా ఒరిగాడు..కొద్దిగా రెస్ట్ తీసుకుందామని...పడుకుని అలాగే తల వైపు వెనుక భాగం లో చూశాడు.నేల భాగం అసలు కనబడటం లేదు.ఇంకా రెండు గంటలు గడిస్తే సూర్యుడు కూడా అస్తమిస్తాడు.ఈ లోపులోనే తాను వెళ్ళిపోవాలి.వీలవుతుందో లేదో.పోనీ చంద్రుడు వచ్చే వేళ కైనా బటపడాలి.అదీ వీలు కాకపోతే రేపు పొద్దుట కి కూడా అవుతుందేమో..ఎంతైనా గానీ..నాకైతే బాధ లేదు.ఆ చేప  నోట్లో హుక్ చిక్కుకొని ఉందిగా..అదే నిర్ణయించాలి..నేను వెళ్ళే వేళని..! ఆ వైరు కూడా దాని నోరు ని కట్టేసినట్లు చేసి ఉండవచ్చును..అందుకే గింజుకుంటున్నది...అసలు ఇంతకీ నాకు చిక్కిన ఈ చేప ఎలాంటిదో..అసలు ఓసారి అది నాకు కనిపిస్తే బాగుండును " అనుకున్నాడు ముసలాయన.(సశేషం) 

Monday, March 6, 2017

Ernest Hemingway నవల The Old man and the sea సంక్షిప్తంగా (ఆరవ భాగం)


సముద్రపు నీళ్ళ లో తేలియాడుతూ ఆ రంగు రంగు ల బుడగలు అందం గా కనిపిస్తున్నాయి.కాని అందం గా కనిపించేవి అన్ని మంచివి అని కాదు గదా..ఇవీ అంతే..!అయితే ఒకటి,సముద్రం లో తిరిగే పెద్ద తాబేళ్ళు వీటి లో గల పదార్థాల్ని తింటూ ఉంటాయి.చక్కగా కళ్ళు మూసుకొని ఆస్వాదిస్తూ..ఆనక వాటి కవచాల్లోకి ముడుచుకొని నిద్రోతుంటాయి.ఆ ముసలాయనకి ఆ తాబేళ్ళు తినే తీరు ముచ్చట గొలుపుతుంది.

పెద్ద తుఫాను వచ్చి వెలిసిపోయిన తర్వాత ఇవి సముద్రపు ఒడ్డున నిర్జీవంగా పడి ఉంటాయి ఒక్కోసారి.వాటి పెంకుల మీద నుంచి నడుస్తూంటే పట పట మని విరిగిన శబ్దం వస్తుంది.అది ఒక గమ్మత్తు గా ఉంటుంది.పచ్చ రకం తాబేళ్ళు ఇంకా Hawks-bills రకం తాబేళ్ళు చూడటానికి బాగుంటాయి.మంచి వేగంగా ఈదుతాయి.వాటిని చూస్తే స్నేహపూర్వకమైన శత్రుత్వం...మెదులుతుంది.ఆ పెంకు లోకి తలని ముడుచుకోవడం అనే కాదు వాటి ప్రణయమూ ఒక వింతే.చక్కగా కళ్ళు మూసుకొని Portugese men-of war అని పిలువ బడే నాచు వంటి పదార్ధాన్ని ఆరగిస్తున్నాయి.

చాలానాళ్ళు తాబేళ్ళు వేటాడే పడవల్లో కూడా వెళ్ళి ఉన్నాడు.ఒక్కో తాబేలు టన్ను బరువు అయినా ఉంటుంది.తాబేళ్ళ పట్ల చాలామంది కృరంగా వ్యవహరిస్తుంటారు.దాని గుండెని కోసిన తర్వాత కూడా అది కొట్టుకుంటూనే ఉంటుంది.నా గుండె కూడా అలాంటిదే.అదనే కాదు కాళ్ళు చేతులు కూడా అలాంటివే.అనుకున్నాడు ముసలాయన.మే నెల నుండి తాను తెల్ల గుడ్లు తినడం మొదలెడతాడు.అవి వంటికి బలాన్ని ఇస్తాయి.సెప్టెంబర్,అక్టోబర్ మాసాల్లో చేసే షికారు కి జవాన్ని చేకూర్చుతాయి.
జాలరులు వారి పనిముట్లని పెట్టుకొనే షెడ్డు లో షార్క్ నుంచి తీసిన లివర్ ఆయిల్ ని ఓ డ్రమ్ము లో పోసి పెడతారు.తాను రోజు ఓ కప్పు ఆయిల్ ని తాగుతాడు.కొంతమంది దాని వాసన బాగోదు అంటారు కాని తను అది సరకు చేయడు.ఆ ఆయిల్ జలుబు గిలుబులకి ఇంకా కంటి ఆరోగ్యానికి చాలా మేలు చేస్తుందని  తన నమ్మకం.

ఉన్నట్టుండి ఓ సారి ఆకాశం వైపు చూశాడు.ఆ పక్షి మళ్ళీ కనిపించింది..చక్కర్లు కొడుతున్నది పైన..!" మొత్తానికి వాడికీ ఓ చేప దొరికింది" గట్టి గా అరిచాడు ముసలాయన.ఇది వరకు కనిపించిన ఎగిరే చేప ఇప్పుడు కనబడలేదు.గేలానికి కట్టబడిన ఎర చేపలు మామూలు గా నే ఉన్నట్లున్నాయి.ఏది ఇంకా పట్టుకున్న జాడ లేదు.కాసేపుండి చూస్తే ఓ చిన్న Tuna రకం చేప నీళ్ళ లోనుంచి పైకి ఎగురుతూ ,మునుగుతూ ముందుకు సాగుతున్నది.ఒక దిశ అని లేదు.దానిష్టం వచ్చినట్లు ఎగురుతున్నది.కిరణాలు తగిలి వెండి మాదిరి గా మెరుస్తోంది.అది బహుశా ఎర గా కట్టిన చేపల వెంట పడాలని ఏమో..!

ఆ చేపలు చాలానే కనిపిస్తున్నాయిప్పుడు..మందలు గా సాగుతున్నాయి.అన్నీ తెల్లగా అనిపిస్తున్నాయి.ఆ పక్షి మళ్ళీ తన ప్రయత్నాలు మొదలు పెట్టింది.నీళ్ళని తాకుతూ, గాలి లో లేస్తూ సాగుతున్నది.ఈ పిట్ట కూడా నాకు సాయం గానే ఉంది.అనుకున్నాడు ముసలాయన.కాలి దగ్గర గా ఉన్న గేలాన్ని ఏదో లాగినట్లు తోచింది.తెడ్లు వేయడం ఆపాడు.తన చేతి తో ఆ గేలాన్ని పట్టుకొని దాని బరువు ని అంచనా వేయడానికి ప్రయత్నించాడు.చిన్న బరువు తోచింది.ఆ Tuna చేప నా ..? గేలపు తాడు ని ఊపినప్పుడు ఒక ప్రకంపనం లాంటిది కింద  జరుగుతున్నది.ఉన్నట్లుండి ఒక చేప భాగం నీళ్ళ పైన ఆడినట్లు అనిపించింది.మళ్ళీ నీటి లో మునిగిపోయి అగుపడటం లేదు.దాని మొప్పలు ..ఇరు వేపు లా బాగున్నాయి.అయితే పూర్తి గా కనబడలేదు.ఆ పడవ దరి నుంచే లోపలికి మునిగిపోయింది.
పడవ వెనక భాగానికి వెళ్ళి వెల్లకిలా పడుకున్నాడు.మళ్ళీ ఒక వేగవంతమైన ప్రకంపన తన పడవ ని తాకింది.ఓ పెద్ద చేప దాని తోక ని వేగంగా కదిపినప్పుడు అయ్యే అలజడి అది.కిందికి ఒంగి దాని తల మీద సరదా గా అన్నట్లు గా ఒక దెబ్బ వేశాడు.అతని వొళ్ళు వణికినట్లు అయింది. ఇది  Albacore రకం చేప అనుకుంటా..దాదాపు పది పౌండ్ల బరువు ఉంటుంది..ఎర గా కట్టడానికి బాగుంటుంది అనుకున్నాడు.

అవును..ఇప్పుడు తన తో తానే  గట్టి గానే మాట్లాడుకుంటున్నాడు.ఈ చర్య ఎప్పుడు మొదలయింది..గుర్తు రావడం లేదు.కొన్ని సార్లు రాత్రుళ్ళు పడవ మీద ఒంటరి గా ఉన్నప్పుడు పాటలు కూడా గట్టి గా పాడుకుంటుంటాడు.కుర్ర వాడి తో కలిసి షికారు చేసేప్పుడు మాత్రం కొద్ది గా మాట్లాడేవాడు..ముఖ్యంగా వాతావరణం బాగో లేనప్పుడు...  సముద్రం మీద ఉన్నప్పుడు అనవసరంగా మాట్లాడడం అంత పద్ధతి గాదు అని ముసలాయన అభిప్రాయం.మరి ఇప్పుడు తాను అన్నీ బయటకే వాగేస్తున్నాడు.అవును లే ఇక్కడ వినే వాళ్ళు ఎవరని..బాధపడే వాళ్ళు ఎవరని ...!

ఈ విధంగా మాట్లాడుకోవడం ఎవరైనా చూస్తే తనని పిచ్చి వాడు అనుకోవడం ఖాయం..ఆ ప్రమాదం ఉంది.అయినా నేను పిచ్చి వాణ్ణి కానుగా,అలాంటప్పుడు ఎవరు ఏమని అనుకుంటే నాకేంటి ..అలా సముదాయించుకున్నాడు.కాస్త డబ్బున్న వాళ్ళు రేడియోలు ఉన్న మంచి బోట్లు వేసుకొని వస్తారు కాలక్షేపానికి..అయినా అవన్నీ ఆలోచించడానికి అంత సమయం లేదిప్పుడు.తాను ఎందుకు పుట్టాడో ఆ పని చూసుకోవడమే తన కర్తవ్యం.ఈ చుట్టు పక్క ల ఓ పెద్ద చేప ఉండే ఉండాలి.కొన్ని సంగతులు ఇవేళ వేగంగానే జరుగుతున్నాయి.ఈశాన్య దిక్కు కి వేగంగా వెళుతోంది పడవ..అలానే అనిపిస్తోంది..ఇది వాతావరణ జాలమా..ఇంకొకటా..?

తీరం వైపు చూస్తే ఇదివరకు లా లేదు.పర్వతాల మీద మేఘాలు టోపీలు మాదిరి గా ఉన్నాయి.సూర్యుని కిరణాలు నీటి మీద పడి మిల మిల మెరుస్తున్నాయి.గేలాలు ఉన్న తాళ్ళని చూసుకున్నాడు.కిందికి స్థిరంగా ఉన్నాయి చాలా లోతున.Tuna చేపల్లో చాలా రకాలు ఉన్నాయి..అయితే గుండు గుత్త గా ఆ ఒక్క పేరు తోనే పిలుస్తుంటారు.వేడి బాగా నే ఉంది.ముసలాయన మెడ వెనుక నుంచి చెమట చుక్కలు దారలు గా కారుతున్నాయి.కాసేపు నిద్ర పోతే బాగుండు అనిపించింది.గేలం తాడు ఒకదాన్ని కాలి కి కట్టుకొనికొద్ది గా ఒరుగుదాం అనుకున్నాడు.ఈ రోజు కి 85 రోజులు.ఏమైనా ఓ మంచి షికారు చేయాల్సిందే అనుకున్నాడు.

అలా అనుకుంటూ ఉండగా కర్ర పుల్ల ఉన్నట్లుండి వేగంగా మునిగి లేచింది. " ఔనోను..ఇది..అదే..! " అంటూ ఆ గేలపు తాటి ని బొటన వేలు,చూపుడు వేలు మధ్య లోనుంచి లాగుతూ మళ్ళీ చూశాడు.బరువు లా తోచ లేదు.తాడు ని అలాగే పట్టుకున్నాడు.మళ్ళీ ఏదో వచ్చి లాగిన అనుభూతి...మళ్ళీ ఉన్నట్టుండి గట్టి ఊపు లా ఊపింది కిందన.ఆహా..ఇది ఖచ్చితంగా...అదే..దాని పనే..ఇంచు మించు ఆరు వందల అడుగుల లోతున Marlin అనబడే ఆ చేపయే.. అది ఎరలు గా కట్టిన Sardines చేపల్ని తింటూనదన్నమాట అనుకున్నాడు ముసలాయన. (సశేషం)